ZCG MG-6

Segregacja na piątkę

Segregacja na piątkę

czyli

zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze działania Związku Celowego Gmin MG-6.

 

Z dniem 1 lipca 2018 roku zaczęły obowiązywać  nowe Regulaminy utrzymania czystości i porządku  dla  mieszkańców gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz Miasta Gorzowa Wlkp., tym samym czeka nas kilka zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: http://zcg.net.pl/aktualnosci/267;-odpadowe-abc--czyli-co-sie-zmieni

Poprzednie, obowiązujące od 30 grudnia 2017 r. i 7 stycznia 2018 r. wprowadziły zmiany, które najbardziej odczuwalne były dla mieszkańców Gorzowa Wlkp.

W nowym systemie segregacja odpadów komunalnych nadal nie jest obowiązkowa. Kwestię tą rozstrzyga właściciel nieruchomości w składanej do Biura Związku deklaracji (odmiennej dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych). Przypominamy, że do wypełnienia i złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele/zarządcy nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych, letniskowych) na obszarze działania Związku. W zabudowie wielorodzinnej zobowiązanymi do złożenia deklaracji w imieniu mieszkańców oraz lokali użytkowych są zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wzory deklaracji uległy modyfikacji kliknij tutaj.

Informujemy, że już można składać nowe deklaracje, a obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i tych co w obecnie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne mieli tzw. mieszane deklaracje, czyli wypełniali część dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Ostatnie zmiany wzorów deklaracji podzieliły jedną deklarację na dwie: jedną dla nieruchomości zamieszkałych i jedną dla niezamieszkałych. Stawka opłaty za odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych ulega zmianie kliknij tutaj.

Pozostali zmieniają deklarację tylko w przypadku chęci zmiany sposobu gromadzenia odpadów lub zmiany liczby mieszkańców.

W ramach ponoszonej opłaty Związek zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki (wielkość pojemników ulegnie zmianie kliknij tutaj), kontenery i worki do gromadzenia odpadów. Obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości jest natomiast wskazanie miejsca ich usytuowania na posesji.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomosci zamieszkałych będzie wynosić:

  • 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny.

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli obowiązuje do 10 dnia każdego miesiąca.

Na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 zostaje wprowadzony ujednolicony system gromadzenia odpadów komunalnych. I tak właściciel/zarządca nieruchomości nie deklarujący prowadzenia selekcji odpadów otrzyma pojemnik koloru czarnego, dostosowany wielkością do powstającego na danej nieruchomości strumienia odpadów komunalnych.

Właściciel/zarządca nieruchomości deklarujący prowadzenie selekcji odpadów komunalnych otrzyma pojemniki, kontenery lub worki o kolorystyce dostosowanej do Rozporządzenia,
a mianowicie:

Pojemniki/worki koloru niebieskiego będą przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury.

Pojemniki/worki koloru zielonego będą przeznaczone do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego.

Pojemniki/worki koloru żółtego będą przeznaczone do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych ( „tetrapaków” ).

Pojemniki/worki koloru brązowego zostaną przeznaczone do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Pozostałe odpady, powstające przy prowadzeniu selektywnej zbiórki, będą umieszczane w pojemnikach koloru czarnego, takich samych jak przeznaczone do zmieszanych odpadów komunalnych.

ULOTKA - Zasady segregacji odpadów na terenie Zwiazku Celowego Gmin MG-6.

 

Swoją działalność kontynuować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmujący nieodpłatnie wszystkie odpady komunalne, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów. Więcej informacji na temat systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kliknij tutaj.

W nowym systemie korekcie ulegną harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Szczegółowy harmonogram zostanie dodany po rozstrzygnięciu przetargów, natomiast częstotliwość odbioru odpadów będzie wyglądała następująco kliknij tutaj.

Więcej niezbędnych informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zyskacie Państwo podczas bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Biura pod nr telefonu 95 728 71 02 oraz 95 728 71 05 oraz w siedzibie Biura, które mieści się cw Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6, lokal nr 106.

 

Przydatne linki:

Regulaminy utrzymania czystości i porządku

Uchwały systemowe Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

SPOT INFORMACYJNY :    https://youtu.be/dMk8x26SxLc

Strefa klienta

BOK