ZCG MG-6

Instrukcja segregowania odpadów

Szanowni Państwo!
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od lipca 2013 roku mieszkańcy korzystają z prostego systemu, który zapewnia większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.
Uczulamy, aby osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych stosowały się do instrukcji segregowania odpadów.
 

♻ WOREK BRĄZOWY - Odpady roślinne - zielone

♻ WOREK ŻÓŁTY - Tworzywa sztuczne i metale

♻ WOREK ZIELONY - szkło

♻ WOREK NIEBIESKI - papier

 

 

 

Strefa klienta

BOK