ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata obowiązywania deklaracji
data zaistnienia zmian
data zaistnienia zmian


B. Określenie składającego deklarację
C. Dane składającego deklaracjęD. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalneE. Oświadczenie składającego deklarację na dzień sporządzenia deklaracjiF. Adres zamieszkaniaAdres siedziby -G. Adres do korespondencji -H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ryczałt za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)
zł/ rok
zł/ rok
zł/ rok
zł/ rok

I. Informacje o załącznikach

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołączyć do deklaracjiPo wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku!
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK