Odbiór zużytego sprzętu
ulotka sprzet ulotka sprzet
Telefony kontaktowe
☎ Sekretariat – 957287101
☎ Biuro Obsługi Klienta – 957287102
☎ Referat Gosp. Odpadami – 957287105
☎ Księgowość – 957287106
☎ Referat Kontroli i Windykacji – 957287107
☎ Referat Gosp. Wodno-Ściekowej –
957287109
☎ fax 95 7514 618
Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Gra „Posegreguj śmieci”
Gra
Newsletter
Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Nasza nowa ulotka.
System selektywnej zbiórki odpadów elementem gospodarki o obiegu zamkniętym.

POBIERZ


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
Podstawa prawna: Art. 306 a-c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 , z późn.zm.)

POBIERZ


 

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZWROTU NADPŁATY NA RZECZ PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

POBIERZ


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) informujemy, że administratorem danych jest Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 6 lokal nr 106.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest obowiązkowe (art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
POBIERZ


Harmonogram dla Sektora I od stycznia do czerwca 2015

POBIERZ


ULOTKA – podpowiedź jak segregować odpady po 01 lipca 2014 r. na terenie gmin (Sektor I) ZCG MG-6.

POBIERZ


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

POBIERZ


GRA „Posegreguj śmieci”

Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”. Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów?

POBIERZ

PLAKAT
POBIERZ


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ze zbioru danych osobowych

Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazania wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych §20 ust.4 Uchwała 23/2013 Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia polityki Ochrony Danych Osobowych dla biura ZCG MG-6 oraz art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami).

POBIERZ


REJONY odbioru odpadów komunalnych dla Gorzowa Wlkp.

POBIERZ


ULOTKA – podpowiedź jak segregować odpady po 01 lipca 2013 r.

POBIERZ


JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

POBIERZ


GDZIE DOSTARCZAĆ/WYSYŁAĆ WYPEŁNIONE DEKLARACJE

POBIERZ


PLAKAT

Pobierz


ULOTKA

Pobierz