Odbiór zużytego sprzętu
ulotka sprzet
Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33

Numer wewnętrzny dla mieszkańców Sektora I - 104, 105

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Numery kont bankowych

Sektor 1
Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok
Zostały nadane indywidualne numery kont.


Sektor 2 i 3
Miasto Gorzów Wlkp.
nr konta:
16 8363 0004 0000 5379 2000 0010

Gra „Posegreguj śmieci”
Gra
Newsletter
Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Harmonogram dla Sektora II od 25 września 2014 do 31 grudnia 2014
POBIERZ


Harmonogram dla Sektora III od 25 września 2014 do 31 grudnia 2014
POBIERZ


Harmonogram dla Gminy Bogdaniec od 01 lipca 2014
POBIERZ


Harmonogram dla Gminy Deszczno od 01 lipca 2014
POBIERZ


Harmonogram dla Gminy Kłodawa od 01 lipca 2014
POBIERZ


Harmonogram dla Gminy Lubiszyn od 01 lipca 2014
POBIERZ


Harmonogram dla Gminy Santok od 01 lipca 2014
POBIERZ


ULOTKA – podpowiedź jak segregować odpady po 01 lipca 2014 r. na terenie gmin (Sektor I) ZCG MG-6.

POBIERZ


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: Art. 306 a-c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)

POBIERZ


WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowanej złożeniem korekty deklaracji, złożeniem nowej deklaracji lub błędnie przelaną kwotą na konto Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.

POBIERZ


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
POBIERZ


GRA „Posegreguj śmieci”

Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”. Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów?

POBIERZ

PLAKAT
POBIERZ


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ze zbioru danych osobowych

Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazania wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych §20 ust.4 Uchwała 23/2013 Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia polityki Ochrony Danych Osobowych dla biura ZCG MG-6 oraz art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami).

POBIERZ


REJONY odbioru odpadów komunalnych dla Gorzowa Wlkp.

POBIERZ


ULOTKA – podpowiedź jak segregować odpady po 01 lipca 2013 r.

POBIERZ


DRUK PRZELEWU DLA SEKTORÓW 2 I 3

(Miasto Gorzów Wlkp.)

POBIERZ

W tytule przelewu podajemy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.


DEKLARACJA

POBIERZ

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) informujemy, że administratorem danych jest Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 6 lokal nr 106.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest obowiązkowe (art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami).


JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

POBIERZ


WZÓR DEKLARACJI

POBIERZ


GDZIE DOSTARCZAĆ/WYSYŁAĆ WYPEŁNIONE DEKLARACJE

POBIERZ


PLAKAT

Pobierz


ULOTKA

Pobierz