Odbiór zużytego sprzętu
ulotka sprzet
Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33

Numer wewnętrzny dla mieszkańców Sektora I - 104, 105

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Numery kont bankowych

Sektor 1
Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok
Zostały nadane indywidualne numery kont.


Sektor 2 i 3
Miasto Gorzów Wlkp.
nr konta:
16 8363 0004 0000 5379 2000 0010

Gra „Posegreguj śmieci”
Gra
Newsletter
Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Harmonogram dla Sektora I od stycznia do czerwca 2015

POBIERZ


ULOTKA – podpowiedź jak segregować odpady po 01 lipca 2014 r. na terenie gmin (Sektor I) ZCG MG-6.

POBIERZ


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: Art. 306 a-c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)

POBIERZ


WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowanej złożeniem korekty deklaracji, złożeniem nowej deklaracji lub błędnie przelaną kwotą na konto Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.

POBIERZ


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
POBIERZ


GRA „Posegreguj śmieci”

Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”. Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów?

POBIERZ

PLAKAT
POBIERZ


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ze zbioru danych osobowych

Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazania wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych §20 ust.4 Uchwała 23/2013 Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia polityki Ochrony Danych Osobowych dla biura ZCG MG-6 oraz art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami).

POBIERZ


REJONY odbioru odpadów komunalnych dla Gorzowa Wlkp.

POBIERZ


ULOTKA – podpowiedź jak segregować odpady po 01 lipca 2013 r.

POBIERZ


DRUK PRZELEWU DLA SEKTORÓW 2 I 3

(Miasto Gorzów Wlkp.)

POBIERZ

W tytule przelewu podajemy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.


DEKLARACJA

POBIERZ

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) informujemy, że administratorem danych jest Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 6 lokal nr 106.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest obowiązkowe (art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami).


JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

POBIERZ


WZÓR DEKLARACJI

POBIERZ


GDZIE DOSTARCZAĆ/WYSYŁAĆ WYPEŁNIONE DEKLARACJE

POBIERZ


PLAKAT

Pobierz


ULOTKA

Pobierz