Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33
Numery wewnętrzne:
21 – Sektor I Gminy Wiejskie,
22 – Sektor II część miasta Gorzowa Wlkp.
23 – Sektor III część miasta Gorzowa Wlkp.
24 – Księgowość,
25 – Sekretariat,
109 – Kanalizacja sanitarna

fax 95 7514 618

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Biuro Związku Celowego MG-6 informuje mieszkańców Sektora III, że ze względu na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok zmieniają się dni odbioru niesegregowanych oraz pozostałych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Usługa zostanie zrealizowana w następujących terminach:

  • odbiór wypadający w dniu 25 grudnia zostanie zrealizowany 23 grudnia 2015 r. (środa),
  • odbiór wypadający w dniu 1 stycznia zostanie zrealizowany 2 stycznia 2016 r. (sobota).

W związku z powyższym prosi się zarządców nieruchomości wielorodzinnych, a w szczególności zarządców nieruchomości wyposażonych w wewnętrzne urządzenia (zsypy), do umożliwienia odbioru odpadów komunalnych w zmienionych terminach.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmami świadczącymi usługę odbioru odpadów komunalnych.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6″

25 listopada 2015 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjęła uchwałę nr

XIX/215/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6″, która umożliwia mieszkańcom uzyskanie dotacji również w 2016 r.

 

Dokumenty:

1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na budowę podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

4. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

5. Załącznik nr 2 – Oświadczenie_o_pomocy_de_minimis.

6. Załącznik nr 3 – formularz informacji przedsiębiorcy.

7. Załącznik nr 4 – formularz informacji rolnicy.

Biuro Związku Celowego MG-6 informuje mieszkańców Sektora II, że ze względu na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok zmieniają się dni odbioru odpadów komunalnych:

24.12.2015r. –odbiór odpadów pozostałych komunalnych z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej,

23.12.2015r.- odbiór odpadów wielkogabarytowych  z zabudowy wielorodzinnej,

28.12.2015r.- odbiór szkła w zabudowie jednorodzinnej i w nieruchomościach niezamieszkałych,

30-12-2015 r- gabaryty w zabudowie jednorodzinnej

31.12.2015r.- odbiór pozostałych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej,

31.12.2015r.- odbiór szkła w zabudowie wielorodzinnej.

Odbiór odpadów komunalnych za 06.01.2016r. nastąpi w dniu następnym tj. 07.01.2015r.Automatycznie przesunięciu ulegają terminy odbioru odpadów w pozostałe dni tegoż tygodnia.

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 informuje mieszkańców zabudowy jednorodzinnej sektora III, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu grudniu br. odbędzie się w dniach 10 i 17-12-2015 r.

Zgłoszenie odbioru odpadów należy dokonać najpóźniej do dnia 09-12-2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (95)7519-178 wew.23