Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33

Numer wewnętrzny dla mieszkańców Sektora I - 104, 105

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Uwaga ważneInformacja dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. (SEKTOR II i III)

Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. informuje, że mieszkańcy Gorzowa Wlkp. wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowe wskazane rachunki bankowe w Gospodarczym Banku Spółdzielczym (GBS).

Numery rachunków nie ulegają zmianie !
Ważność zachowują również indywidualne numery rachunków nadane mieszkańcom miasta!

W Gorzowie Wielkopolskim wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w następujących punktach:

  • GBS Centrala, ul. Sikorskiego 7
  • GBS Oddział I, ul. Wojciechowskiego 2A
  • GBS Oddział II, ul. Marcinkowskiego 8
  • GBS Oddział III, ul. Pocztowa 1
  • GBS Oddział IV, ul. Starzyńskiego 4
  • GBS Filia I Oddziału, ul. Okólna 25
  • GBS Punkt Kasowy w Urzędzie Skarbowym, ul. Jagiellończyka 10

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadów

Uwaga mieszkańcy gminy Santok

Informujemy, że zaplanowany odbiór odpadów przypadający na dzień 27 grudnia 2014 r.,(sobota) zostaje przesunięty na dzień 29 grudnia, tj. na poniedziałek.

Pojemnik_na_popiol_110l[1]Zakazuje się wrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady!

 
Wrzucanie gorącego popiołu do pojemników na odpady grozi podpaleniem okolicznych budynków !!!

Pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich!!!
Nie stwarzaj zagrożenia !!!

Uwaga ważneInformacja dla mieszkańców gmin. (SEKTOR I)

Z dniem 01 grudnia 2014 roku firma Toensmeier zmienia adres siedziby oraz numer telefonu.

Nowy adres: ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nowy telefon kontaktowy: 957 261 197

 

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że pojemniki na odpady komunalne, które otrzymaliście Państwo od firmy TONSMEIER ZACHÓD Sp. z.o.o. obsługującej odbiór odpadów komunalnych w mieście Gorzowie Wlkp. muszą zostać zwrócone.

Pojemniki na odpady komunalne nie są własnością mieszkańców, tylko firmy obsługującej odbiór odpadów komunalnych.

Nowa firma podstawi Państwu pojemniki o wielkości ustalonej zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.