Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33

Numer wewnętrzny dla mieszkańców Sektora I - 104, 105

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że pojemniki na odUwaga ważnepady komunalne, które otrzymaliście Państwo od firmy TONSMEIER ZACHÓD Sp. z.o.o. obsługującej odbiór odpadów komunalnych w mieście Gorzowie Wlkp. muszą zostać zwrócone.

Pojemniki na odpady komunalne nie są własnością mieszkańców, tylko firmy obsługującej odbiór odpadów komunalnych.

Nowa firma podstawi Państwu pojemniki o wielkości ustalonej zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadówW związku z przejęciem obowiązków wywozu odpadów przez firmę Laguna w Sektorze II, udostępniliśmy Państwu uaktualniony harmonogram wywozu odpadów. Przypominamy, że Sektor II obejmuje Rejon 1 oraz 2.

W celu ułatwienia odczytania kalendarzy on-line podzieliliśmy je na trzy części:

1. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora II – ZABUDOWA WIELORODZINNA

2. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora II – ZABUDOWA JEDNORODZINNA

3. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora II – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

HARMONOGRAM dla ulic z Sektora II

24 września 2014 roku w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6 odbyło się podpisanie umowy na przetargu nieograniczonym pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 – Sektor II”

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w wymaganym terminie zostały złożone 4 oferty.

Umowa została podpisana z firmą Laguna Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

Umowy podpisane zostały na okres 3 lat.

Wartość umowy to kwota: 24.264.502,56 zł. brutto.

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadówW związku z przejęciem obowiązków wywozu odpadów przez firmę Ragn Sells w Sektorze III, udostępniliśmy Państwu uaktualniony harmonogram wywozu odpadów. Przypominamy, że Sektor III obejmuje Rejon 3 oraz 4.


Harmonogram dla Sektora III (Rejon 3 oraz 4) od 25 września 2014 do 31 grudnia 2014
POBIERZ


W celu ułatwienia odczytania kalendarzy on-line podzieliliśmy je na trzy części:

1. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora III – ZABUDOWA WIELORODZINNA

2. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora III – ZABUDOWA JEDNORODZINNA

3. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora III – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

HARMONOGRAM dla ulic z Sektora III

15 września 2014 roku w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6 odbyło się podpisanie umowy na przetargu nieograniczonym pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 – Sektor III”.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w wymaganym terminie zostały złożone 3 oferty.

Umowa została podpisana z firmą Ragn-Sells Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa. Umowy podpisane zostały na okres 3 lat.

Wartość umowy to kwota: 23.165.935,20 zł. brutto.