Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33
Numery wewnętrzne:
21 – Sektor I Gminy Wiejskie,
22 – Sektor II część miasta Gorzowa Wlkp.
23 – Sektor III część miasta Gorzowa Wlkp.
24 – Księgowość,
25 – Sekretariat,
109 – Kanalizacja sanitarna

fax 95 7514 618

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Z dniem 23 lipca 2015r. z powodu wymiany centrali telefonicznej  zmianie uległy numery wewnętrzne do kontaktu z pracownikami Biura Związku.

Podajemy prawidłowe numery telefonów:

95 751 91 78,  95 728 51 78,  95 751 91 33 – wewnętrzne:
21 – Sektor I Gminy Wiejskie,
22 – Sektor II część miasta Gorzowa Wlkp.
23 – Sektor III część miasta Gorzowa Wlkp.
24 – Księgowość,
25 – Sekretariat,
109 – Kanalizacja sanitarna.

fax 95 7514 618

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) informujemy, że administratorem danych jest Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 6 lokal nr 106.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest obowiązkowe (art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Pobierz

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, czyli w tym przypadku spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnoty mieszkaniowej.

Z dniem 1 lutego 2015 r., spółdzielnia mieszkaniowa bądź odpowiednio wspólnota mieszkaniowa (niezależnie od tego, jaki jest status lokali w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej bądź danej wspólnoty mieszkaniowej) powinna w odniesieniu zarówno do budynków, jak i lokali w nich się znajdujących:

  • złożyć deklaracje na poczet „opłat śmieciowych” (według wzoru określonego w stosownej uchwale Zgromadzenia Związku MG-6);
  • wyliczyć wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z metodą wskazaną w stosownej uchwale Zgromadzenia Związku MG-6);
  • wpłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Związku MG-6.

Mając powyższe na uwadze informujmy, że z dniem 01 kwietnia 2015r. deklaracje nowe oraz zmiany deklaracji składane przez poszczególnych mieszkańców zamieszkujących budynki wielolokalowe (wielorodzinne) nie będą przyjmowane przez Biuro ZCG MG-6.

Poszczególni mieszkańcy z dniem 1 kwietnia 2015r. winni składać informacje dotyczące ilości mieszkańców oraz sposobu segregacji odpadów do spółdzielni/wspólnoty.

Spółdzielnia/Wspólnota zaś zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sporządzania zmian deklaracji za swoich mieszkańców i składania takiej deklaracji do Biura ZCG MG-6.