Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33

Numer wewnętrzny dla mieszkańców Sektora I - 104, 105

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Uwaga ważneInformacja dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. (SEKTOR II i III)

Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. informuje, że mieszkańcy Gorzowa Wlkp. wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowe wskazane rachunki bankowe w Gospodarczym Banku Spółdzielczym (GBS).

Numery rachunków nie ulegają zmianie !
Ważność zachowują również indywidualne numery rachunków nadane mieszkańcom miasta!

W Gorzowie Wielkopolskim wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w następujących punktach:

  • GBS Centrala, ul. Sikorskiego 7
  • GBS Oddział I, ul. Wojciechowskiego 2A
  • GBS Oddział II, ul. Marcinkowskiego 8
  • GBS Oddział III, ul. Pocztowa 1
  • GBS Oddział IV, ul. Starzyńskiego 4
  • GBS Filia I Oddziału, ul. Okólna 25
  • GBS Punkt Kasowy w Urzędzie Skarbowym, ul. Jagiellończyka 10

Pojemnik_na_popiol_110l[1]Zakazuje się wrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady!

 
Wrzucanie gorącego popiołu do pojemników na odpady grozi podpaleniem okolicznych budynków !!!

Pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich!!!
Nie stwarzaj zagrożenia !!!

Uwaga ważneInformacja dla mieszkańców gmin. (SEKTOR I)

Z dniem 01 grudnia 2014 roku firma Toensmeier zmienia adres siedziby oraz numer telefonu.

Nowy adres: ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nowy telefon kontaktowy: 957 261 197

 

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że pojemniki na odpady komunalne, które otrzymaliście Państwo od firmy TONSMEIER ZACHÓD Sp. z.o.o. obsługującej odbiór odpadów komunalnych w mieście Gorzowie Wlkp. muszą zostać zwrócone.

Pojemniki na odpady komunalne nie są własnością mieszkańców, tylko firmy obsługującej odbiór odpadów komunalnych.

Nowa firma podstawi Państwu pojemniki o wielkości ustalonej zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadówW związku z przejęciem obowiązków wywozu odpadów przez firmę Laguna w Sektorze II, udostępniliśmy Państwu uaktualniony harmonogram wywozu odpadów. Przypominamy, że Sektor II obejmuje Rejon 1 oraz 2.

W celu ułatwienia odczytania kalendarzy on-line podzieliliśmy je na trzy części:

1. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora II – ZABUDOWA WIELORODZINNA

2. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora II – ZABUDOWA JEDNORODZINNA

3. Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora II – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

HARMONOGRAM dla ulic z Sektora II