Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33
Numery wewnętrzne:
21 – Sektor I Gminy Wiejskie,
22 – Sektor II część miasta Gorzowa Wlkp.
23 – Sektor III część miasta Gorzowa Wlkp.
24 – Księgowość,
25 – Sekretariat,
109 – Kanalizacja sanitarna

fax 95 7514 618

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Szanowni mieszkańcy, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi opłatę o charakterze daniny publicznej.

W związku z powyższym wpływające do Biura Związku MG-6 wnioski o zwrot nadpłaty,  jak również inne dokumenty (w tym deklaracje i ich korekty) procedowane są zgodnie z Ordynacją podatkową,

W związku z powyższym jedyną dopuszczalną formą składania tych dokumentów jest forma pisemna, zawierająca oryginalny, własnoręcznie złożony podpis.

Dokumenty oryginalne można składać do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego przedmiotowe dokumenty można także składać za pomocą poczty elektronicznej.

Nie mogą być brane pod uwagę i poddane dalszemu procedowaniu dokumenty dostarczone faxem, a także w postaci kserokopii lub plików graficznych.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/157/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”, możliwe jest uzyskanie dofinansowania podłączeń do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., których nieruchomości położone są w obszarze objętym projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.

Druki do pobrania.

Z dniem 23 lipca 2015r. z powodu wymiany centrali telefonicznej  zmianie uległy numery wewnętrzne do kontaktu z pracownikami Biura Związku.

Podajemy prawidłowe numery telefonów:

95 751 91 78,  95 728 51 78,  95 751 91 33 – wewnętrzne:
21 – Sektor I Gminy Wiejskie,
22 – Sektor II część miasta Gorzowa Wlkp.
23 – Sektor III część miasta Gorzowa Wlkp.
24 – Księgowość,
25 – Sekretariat,
109 – Kanalizacja sanitarna.

fax 95 7514 618